Henryk Sienkiewicz w Książnicy

Relacja z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrady – konteksty”23–24.09. 2016 roku. Głównymi organizatorami konferencji byli: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Białymstoku oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB.