B.A.R.D.Z.O.

W programie: Relacja z Forum Rozwoju Inicjatyw Pozarządowych.

Reklamy

Środa Literacka: Janusz Andrzejczak

Janusz Andrzejczak, poeta i nauczyciel, spotkał się z miłośnikami literatury w Książnicy Podlaskiej. Jest autorem krótkich opowiadań oraz kilku zbiorów wierszy, m. in. „ŁAGODNIA”, „ULOTNIA”, „PRZEDZIWNIA”, „BALLADA O GENKU’.

Podsumowanie PROW 2007-2013 odc. 1

Program powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.