Czy warto być abstynentem?

Może abstynencja, czyli całkowita rezygnacja z picia alkoholu, jest najlepszym rozwiązaniem problemów związanych z alkoholizmem i niebezpiecznym piciem?

Reklamy

Czym jest uzależnienie? Dlaczego picie alkoholu może prowadzić do śmierci?

Uzależnienie od alkoholu to – zgodnie z definicją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zbiór zachowań oraz reakcji fizjologicznych i poznawczych naszego organizmu, wśród których picie dominuje nad innymi zachowaniami, kiedyś mającymi dla pacjenta znacznie większą wartość. Głównym objawem uzależnienia jest często silne, czasami przemożne pragnienie wypicia alkoholu. Nieleczone, utrzymujące się długo uzależnienie może prowadzić do poważnych chorób lub śmierci.

 

Kim są wysokofunkcjonujący alkoholicy?

Alkoholizm to choroba, na którą zapaść może każdy, bez względu na wiek, wykształcenie, zamożność, status społeczny. Bo postrzeganie choroby alkoholowej jako problemu dotyczącego wyłącznie osób biednych i słabo wykształconych, okazuje się być niezgodne z rzeczywistością. Na to uzależnienie cierpią również prezesi wielkich firm, dyrektorzy i przedstawiciele wolnych zawodów.