Jak placówki terapeutyczne radzą sobie w dobie pandemii koronawirusa?

Pojawienie się koronawirusa w znaczący sposób zmieniło nasze relacje z innymi ludźmi. Ograniczenia związane z kontaktami społecznymi wpłynęły także na instytucje pomagające osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Jak więc dziś radzą sobie placówki terapeutyczne? Czy możemy skorzystać z ich oferty, dbając jednocześnie o zachowanie wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego?

Uzależnienie od alkoholu a przemoc w rodzinie

Uzależnienie od alkoholu szkodzi nie tylko osobie pijącej. Niszczący wpływ ma także na rodzinę alkoholika. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jak pokazują statystyki, osobom nadużywającym alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, trudniej jest zapanować nad negatywnymi emocjami. Stąd prosta droga do stosowania przemocy, której ofiarami padają najczęściej osoby z rodziny alkoholika. Niestety pojawienie się pandemii koronawirusa znacząco wpłynęło na eskalację tego problemu.

Jakie instytucje w Białymstoku pomagają osobom uzależnionym od alkoholu?

Osoba uzależniona rzadko potrafi samodzielnie poradzić sobie ze swoją chorobą. Do tego potrzebna jest pomoc specjalistów terapii uzależnień, dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W Białymstoku taką pomoc oferują m. in. poradnie i ośrodki leczenia uzależnień i współuzależnień oraz stowarzyszenia i kluby abstynenckie.

 

Uczysz się? Zadbaj o zdrowie swojego mózgu

Alkohol uznawany jest za bardzo silną substancję psychoaktywną, zmieniającą nasze samopoczucie. Po jego wypiciu przez moment czujemy się lepiej i wydaje nam się, że wtedy jesteśmy w stanie głębiej poznawać świat i skutecznie się uczyć. Niestety prawda jest zupełnie inna. Alkohol nie tylko niszczy naszą psychikę, ale i destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie mózgu, w tym naszej pamięci.

Syndrom DDA, czyli jak uzależnienie rodziców niszczy zdrowie dziecka

Niebezpieczne picie alkoholu niszczy nie tylko zdrowie i psychikę alkoholika. Wpływa także na funkcjonowanie jego rodziny, niszcząc jej fundamenty oparte na miłości, zaufaniu i zrozumieniu. Najbardziej cierpią na tym dzieci, pozbawione rodzicielskiego wsparcia. Okazuje się, że każde bolesne doświadczenie, które staje się ich udziałem, wpływa później na dorosłe życie. Mamy wtedy do czynienia z osobami cierpiącymi na syndrom DDA.

Alkohol a stres w dobie pandemii koronawirusa

Epidemia koronowariusa całkowicie zmieniła nasze życie. Dowód? Ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, praca zdalna w domu, zmiana reguł poruszania się w przestrzeni publicznej. To stało się dla nas źródłem stresu, który najłatwiej jest – w warunkach domowych – zredukować, pijąc alkohol. Niestety taki sposób radzenia sobie z codziennym napięciem może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Film sfinansowano z budżetu Miasta Białystok.

Alkoholizm a zdrowie seniorów

Wpływ alkoholu na organizm człowieka jest jednoznaczny. Substancja ta powoduje między innymi marskość wątroby, zapalenie żołądka, polineuropatię, zaburzenia psychiczne, a nawet śmierć. Na niebezpieczne skutki picia powinny zwrócić uwagę szczególnie osoby po 60. roku życia, których organizmy charakteryzuje między innymi mniejsza ilość wody oraz wolniejsze procesy przemiany materii.

Jak pomóc młodym ludziom, sięgającym po alkohol i inne używki?

Uzależnienie od alkoholu i innych używek to zjawisko, które dotyczy nie tylko osób dorosłych. Po alkohol i substancje psychoaktywne sięgają także dzieci i młodzież. Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poważne szkody związane z piciem alkoholu przez najmłodszych występują u około 10–15% populacji w wieku między 15 a 18 rokiem życia.

Kampania profilaktyczna Studia TV Dialog

12 marca Studio TV Dialog rozpoczęło kolejną kampanię profilaktyczną we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku. W tym roku nasze programy oglądać można w białostockich sieciach telewizji kablowych Elpos, Dipol i SAV. Kolejne odcinki emitowane będą również na YouTube’ie oraz dostępne przez Facebooka, Twittera, Instagram, portal Vimeo oraz stronę PodlaskiSenior.pl.

Programy profilaktyki uzależnień skupione będą przede wszystkim na niebezpiecznych zachowaniach związanych ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, oraz promować będą „pozytywne rozwiązania”, dotyczące zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz abstynencji. Chcemy w ten sposób pokazać mieszkańcom Białegostoku, że stolica Podlasia to miasto, w którym można żyć zdrowo, realizując swoje pasje i zainteresowania.

Dominik Sołowiej – dziennikarz (StudioDSInfo)

Czym jest uzależnienie? Dlaczego uzależniamy się od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych?

Uzależnienie od alkoholu, nikotyny lub narkotyków to proces, który przebiega stopniowo, prawie niezauważalnie. Nasz organizm i psychika przyzwyczajają się do euforycznego stanu, wywołanego przez substancję psychoaktywną, dlatego później, by doświadczyć np. uczucia odprężenia i relaksu, potrzebujemy kolejnych, coraz silniejszych dawek. Ten proces może zakończyć się poważnymi zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniem organizmu, a nawet śmiercią.